| Spinning Spareparts | Twisting Spareparts | Texturizing Spareparts | Weaving Spareparts |

Texturizing Spareparts

SJN BEARING

SJN No : TS - B13029 Guide Pulley (Scragg) SDS/DCS


SJN No : TS - B13030 Joint Wheel Bearing (Scragg - 700)
SDS - 700

SJN No : TS - B13031 Joint Wheel Bearing (Scragg - 200)
SDS - 200
           

SJN No : TB - B13032 Guide Pulley (Scragg) SDS/DCS (1)

SJN No : TB - B13033 Guide Pulley (Scragg) SDS/DCS (2)

SJN No : TS - B13034 Tangential Presser Wheel (Scragg) SDS/DCS
           

SJN No : TS - B13035 Nip Roller (Scragg) SDS/DCS

SJN No : TS - B13036 Nip Roller (Scragg - 600)
SDS - 600

SJN No : TV - B13037 Friction Disc Bearing (IVF - 701)
IVF - 701
           

SJN No : TV - B13038 Friction Disc Bearing (IVF - 701)
IVF - 701

SJN No : TV - B13039 Middle Pulley (IVF - 701)
IVF - 701

SJN No : TR - B13040 Friction Disc Bearing (RPR)
RPR
           

SJN No : TR - B13041 Friction Disc Bearing (RPR)
RPR

SJN No : TR - B13042 Friction Disc Bearing (GK)
GK

SJN No : TR - B13043 Friction Disc Bearing (GK)
GK

 

 

 

| Back | Next |
 
Copyright June 2004